Gardsutvikling

BLAKSTAD HOVEDGÅRD ÅPNER GÅRDEN FOR PENSJONISTER.

Image
Blakstad hovedgår i Asker Kommune har vært i drift siden 1200-tallet. Dagens eiere utgjør det 12. slektsleddet.

Våre myndigheter kjemper for å beholde flest mulig gårder i Norge bare for å oppleve at antallet synker. Noen av oss kjemper for å snu denne trenden. Vi er en gruppe som med konseptet: «Bli gammel på gård» ønsker å tilby eldre et mer aktivt liv som pensjonist enn de kan oppnå på andre måter. 

Vi ser nå en mulighet til å realisere vår prosjektidé ved at eieren av Blakstad Hovedgård i Asker har sagt seg villig til å stille et areal til disposisjon for formålet. En tidligere artikkel i Budstikka beskriver på en god måte hva ideen går ut på.
Les også omtalen i Nationen 31.10.2013Og kommentarene har vært mange. Her gjengis følgende:

Ragnhild Aamot, Asker:

«Jeg ser for meg et liv som «Gårdsaktiv senior»:
Vi er noen seniorer som drømmer om et liv på landet nær byen i kontakt med dyr og gårdsdrift, senior ridning og stallkro, hagestell og studier, trimrom og felles aktivitetsrom/verksted. Vi ønsker å bruke noen av våre ressurser og tid i et symbiotisk forhold til medmennesker, dyr og oppgaver som følger naturlig av livet på en gård. Samtidig setter vi pris på å kjenne duften av eng og stall.

Vi tror vi vil leve lenger og sunnere av det!»

Seniorsaken:
Jeg synes at prosjektet med seniorboliger på Blakstad Hovedgård lyder veldig spennende, og Seniorsaken vil veldig gjerne følge utviklingen i dette prosjektet. Vi vet at mange andre prosjekter legger opp til en passiv boform for eldre. De som nå nærmer seg pensjonsalderen ønsker seg et aktivt liv til de minst fyller 80. Helsetjenester og hjemmepleie er ikke i deres fokus når de begynner å planlegge bolig for en ny fase i livet.

Store deler av gruppen er dessuten meget kjøpekraftige. Å få være en del av en gård, og kunne velge fellesskap og aktiviteter tror jeg vil være svært attraktivt. Dere har et kreativt og spennende konsept vi gjerne deler med våre medlemmer der majoriteten bor i Oslo og Akershus. Vi følger dere med spenning og vil gjerne holde kontakten. Prosjektet vil bli omtalt i vårt magasin: Senior»

Christin Engelstad, Informasjonssjef/redaktør.
Mob.90597554/www.seniorsaken.no»

Fred Nilsen, Sjøstrand Gartneri, Asker:
«Jeg har kjent Trygve Præsttun i en årrekke. Han er en person med lang fartstid som bedriftsrådgiver med konseptutvikling som spesialitet. Han har konsultert meg flere ganger i forbindelse med utviklingen av: «Jeg vil bli gammel på gård» konseptet. Jeg finner tilnærmingsmåten både ny og interessant. Prosjektet vil etter min mening kunne styrke gårders økonomi og samtidig bidra til at Asker forblir en grønn kommune.. Og at mange vil trives på gårder er hevet over tvil.

For virkelig å forstå hva dette konseptet innebærer tror jeg at det er nødvendig å få det presentert på selve gården. Selv møtte jeg gårdeier Stein Øxseth og Trygve på tunet. Som gartner finner jeg prosjektet særlig interessant og ser frem til å kunne bidra med ytterligere råd i gjennomføringsfasen

Lykke til.»