Gardsutvikling
Tips en venn Skriv ut

Jeg vet om en gard i Asker kommune!

Jeg vet om en gård i Asker Kommune som har vært i drift siden år 1200. Her utgjør eieren 12. slektsledd! Hans mål er at gården skal overleveres til neste generasjon i litt bedre stand enn den var da han selv overtok.

Dette er norsk bondekulturen på sitt beste. Man opptrer mer som forvalter av kulturverdier enn som eier. Eller sagt med mine ord: Man er mer opptatt av samfunnsøkonomi enn av personlig vinning. Allikevel må også denne gården drives lønnsomt for å overleve.

Image

I dag huser gården 40 hester der terapiridning for bevegelseshemmede, i regi av fysioterapeut, står sentralt. For å møte konkurransen er man nå i ferd med å gjennomføre en betydelig utvidelse av denne virksomheten som nødvendiggjør låneopptak og økte kapitalkostnader. Dette er krevende.

Samtidig er man opptatt av å gjøre sitt for at Asker skal forbli en grønn bygd på lang sikt, noe våre politikere prioriterer. Hvordan kan denne gården, som for øvrig heter Blakstad Hovedgård, best bidra til dette og samtidig bedre lønnsomheten?

Da er man etter min mening helt nødt til å tenke i nye baner. Derfor tente gårdeier Stein Øxseth på min henvendelse da jeg presenterte: «Jeg vil bli gammel på gård» konseptet som jeg første gang lanserte for Asker og Bærum bondelag i 1992. Men det forutsetter at det gis tillatelse til å bebygge 3,2% av gårdens areal med boliger for folk over 60. Dette reduserer ikke gårdens verdi som gård fordi disse 4,8 målene ligger i en bratt bakke som er mindre egnet til gårdsdrift. Derimot er området, med sin praktfulle utsikt over Oslofjorden, særdeles velegnet til boenheter skreddersydd for formålet.

Men jeg har lært av erfaring at man lett blir så begeistret for en ide at man glemmer å sjekke om den har livets rett. Derfor spurte vi oss: Fins det mennesker som virkelig ønsker: «å bli gammel på Blakstad Hovedgård?».

Det vet vi nå at er tilfelle. Les bare hva redaktør og informasjonssjefen for Seniorsaken, Christin Engelstad, skriver:

Jeg synes prosjektet med seniorboliger på Blakstad Hovedgård lyder veldig spennende, og Seniorsaken vil veldig gjerne følge opp utviklingen i dette prosjektet. Les mer...

Nå venter vi bare på politikernes positive vedtak.

Trygve Præsttun
90053954


«Tilbake