Gardsutvikling
Tips en venn Skriv ut

Om Gårdsutvikling

Mange gårder i Norge har det trangt økonomisk og trenger lønnsomme tilleggsaktiviteter. Samtidig tror jeg at det mange som kunne ønske å bo på en gård hvis forholdene ble lagt til rette for det. For å teste ut denne hypotesen holdt jeg i 1962 et foredrag for Asker og Bærum Bondelag der temaet var: «Vi er flere som har erfart at våre foreldre har hatt problemer med å få plass på gamlehjem. Vi vil være føre var. Kan vi få bygge på gården din?».

Gårdbrukernes reaksjon var meget positiv. Men intet konkret skjedde, bortsatt fra at jeg ikke har kunne glemme «Jeg vil bli gammel på gård» konseptet.

I 2012 kom jeg i kontakt med fysioterapeut Iren som ledet terapiridningen for bevegelseshemmede på Blakstad Hovedgård i Asker. Hun beskrev hva dette betydde for mange barn som ikke hadde då greit. Ansiktsuttrykkene deres var ikke til å ta feil av. De frydet seg.

Det fikk meg til å sende noen ord til gården eier Stein Øxseth som tente på: «Bli gammel på gård» ideen. Senere skulle det vise seg at nettopp denne gården har lange tradisjoner med å ha folk boende der, eksempelvis på et sanatorium. Så ble det søkt om å få omdisponere 4,8 mål mark, beliggende i en i en bratt bakke, til bygging av seniorboliger med en fantastisk fjordutsikt. Politikernes endelige avgjørelsen foreligger fortsatt ikke per 2014.04.25. Men de som har vært på befaring har vist positiv interesse.


Videre er det både betryggende og inspirerende at Seniorsaken, med sine 15.000 medlemmer, er så positive til ideen at vi nå har innledet et samarbeid. I første omgang innebærer dette at jeg nå er invitert inn som medlem av et interimsstyre og vil holde foredrag om dette konseptet på Seniorsakens planlagte åpne møter i Asker og på Lillehammer kommende uker.For øvrig er Blakstad i ferd uavhengig av denne prosjektideen i ferd å gjennomføre en betydelig økning av antall hester på gården. I sum vil synes disse prosjektene innebære et meget levedyktig «Gardsutviklings prosjekt».Nå venter vi bare på politikernes positive vedtak.Trygve Præsttun

http://www.gardsutvikling.no/

«Tilbake