Gardsutvikling
Tips en venn Skriv ut

Omtale i Nasjonen

Image
Gangavstand: – Tomten ligger i en bratt skråning, bare et lite steinkast unna selve tunet og den røde låven på Blakstad hovedgård, og er ikke egnet til hverken drift eller beiter, sier gårdbrukerne.


Sammen med sønnen har han satset stort på hest, de har restaurert og modernisert den gamle låven til moderne stallplasser, der de driver rideskole i tillegg til å leie ut plass til private, og ridehall nummer to skal snart bygges. 40
hester, i tillegg til villsau, beiter fredelig rundt om på gården.

– Tomten vi har søkt om å få bygge ut er på 3,2prosent av gårdens areal. Utbyggingen vil ikke gå ut over driften, fordi tomten ligger i en bratt skråning som aldri har vært dyrket, sier sønnen. Nå venter de på svar fra Asker kommune, og regner med de får det tidlig i 2014.

Ildsjeler – ikke meglere
Verken bøndene eller ideskaperen vil ha eiendomsmeglere inn i prosjektet. – Vi ønsker ikke at boenhetene skal bli spekulasjonsobjekter. Vi vil at folk skal eie sin egen enhet, at prosjektet formes av den enkelte brukers behov. Vi trenger ildsjeler, ikke meglere til slikt, understreker Præsttun. Gården ligger idyllisk til med utsikt over Oslo !orden, sju kilometer fra trafikknutepunktet Asker, og tre mil fra Oslo sentrum. Det er ennå for tidlig i prosessen å si noe om hva utbyggingen og boenhetene vil koste. Trekløveret legger ikke skjul på at de henvender seg til aktive seniorer i sin beste alder, de som er ressurssterke og har god råd.

– Det er ikke sagt at det blir billig å bo på gård. Mange eldre har allerede et verdifullt hus, men ønsker å bo friere og enklere. De har god økonomi, og kan betale for det de ønsker seg, sier Præsttun.

– Altfor mange eldreboliger bygges som bunkere i byen. Jeg er sikker på at et miljø som her på gården vil føre til at flere vil få en god pensjonisttilværelse, sier han.

Bruke seg selv
Christine Engelstad, infosjef og redaktør i Seniorsaken, syns «Jeg vil bli gammel på gård» er et nytt og spennende konsept.

– Det finnes så mye fint innen helsetjenester, spa og trimrom for tiden, men mange eldre ønsker heller å være aktive ute, sier hun.

– Jeg tror mange eldre kunne tenke seg å bo sånn. På en gård kan de holde bruke seg selv på en annen måte, stelle dyr, eller gjøre annet praktisk arbeid, samtidig som de kan være sammen med andre. Vel og merke dersom de ønsker. Her kan jo folk selv velge hva de er interessert i å delta i, sier Engelstad.

Bondelaget advarer
– Tomter eller boligfelt som legges tett inntil tunet på en gård, fører ofte til konflikter, advarer Bondelagets generalsekretær, Per Skorge. Han kjenner ikke prosjektet, og uttaler seg derfor på generelt grunnlag.

– Ofte blir det konflikter rundt lukt som følge av husdyrproduksjon og drift, støy, og bruk av maskiner. Den type konfliktsaker er nærmest daglig kost for oss, forteller Skorge, som oppfordrer bønder til å tenke langsiktig, særlig av hensyn til kommende generasjoner bønder.

– I et slikt konsept kan det også bli problematisk når boligene skal skifte eiere igjen. Kanskjehar de ikke den samme nærheten til gårdsdrift og det opprinnelige konseptet, advarer Skorge. Han understreker at Bondelaget er positiv til
at det legges ut arealer til tomter som kan bidra til utvikling av gården, men at arealene må være
  pesielt egnet til det.

– Det må ikke gå ut over drift og matproduksjon på gården, sier han.


LISBET HARSTAD
lisbet.harstad@nationen.no

«Tilbake