Gardsutvikling
Tips en venn Skriv ut

Prosjektets formål

«Gardsutvikling» - Bli gammel på gård konseptet
www.gardsutvikling.no

Formål 1
Sikre økonomien for gårdbrukeren, som igjen
kan sikre at jordbruksarealer ikke bygges ned/gror igjen.


Formål 2.
Gi eldre en ny arena for meningsfull utfoldelse
og samvær til glede for deg selv, gårdbrukeren og samfunnet

«Tilbake