Gardsutvikling
Tips en venn Skriv ut

Rapport - Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Image

 

Last ned rapporten her.....

Forord

Interesse for matens opprinnelse er stigende i den urbane delen av befolkningen, i Norge som i andre land. Flere ønsker selv å ta del i produksjon av mat fra planter og dyr til eget og andres forbruk. Denne trenden åpner nye muligheter for å bygge relasjoner mellom folk i urbane miljøer og næringsutøvere i det profesjonelle landbruket. De som tar del i det urbane landbruket lærer å verdsette råvarenes kvalitet, men får også innsikt i hvor krevende det er å
framskaffe slike råvarer.

Dette vil bidra til en bedre forståelse for at de rammebetingelser samfunnet gir landbruket er avgjørende for hvilke krav forbrukere kan stille til det landbruket skal levere. I 2013 ble Fylkesmannen i Oslo og Akershus tildelt kroner 200.000 fra Landbruks- og matdepartementet under budsjettposten «sentrale bygdeutviklingsmidler». Denne tildelingen har gjort det mulig å igangsette det utredningsprosjektet som denne rapporten oppsummerer.

Prosjektansvarlige har vært Kai Rune Tollefsen, seniorrådgiver, og Ellen Marie Forsberg, seniorrådgiver hos Fylkesmannens landbruksavdelingen i Oslo og Akershus. Marianne Leisner, Gaia Tjøme, har skrevet kapittel 2, og Pernille Leivestad, Dyrk, har bidratt i kapittel 3 og har skrevet kapittel 4.

Tusen takk til ressursgruppa «Ten keloft urbant landbruk» som bidro med verdifulle innspill i prosessen. En stor takk til alle aktørene i det urbane landbruket i Oslo som deltok i spørreundersøkelsen


Oslo,
28.03.2014
Morten Ingvaldsen
Landbruksdirektør
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

«Tilbake