Gardsutvikling
Tips en venn Skriv ut

Seniorsakens boligutvalg

Interessen for nye boformer for seniorer er stor, og vokser raskt. 

Seniorsakens boligutvalg har fulgt prosjektet www.gardsutvikling.no på Blakstad Hovedgård over tid.

Last ned Seniorsakens PowerPoint-presentasjon av prosjektet her...

Presse, utbyggere og private interessenter kontakter stadig oftere Seniorsaken. Også politikere henvender seg til Seniorsaken for informasjon og samarbeid på dette området.

Prosjektet er visjonært og annerledes enn mange andre seniorbolig-prosjekter. Ikke minst er det lagt opp til en aktiv boform der beboerne kan være delaktige og samarbeide rundt gårdsdrift- og fellesaktiviteter. Beboerne vil ikke bare være aktive. De vil også føle seg nyttige, noe de fleste mennesker har «godt av».

Mange andre seniorfellesskap har ofte ensidig fokus enten på dugnad eller ved innkjøp av tjenester. På Blakstad Hovedgård er alle aktiviteter basert lyst og egen motivasjon. I tillegg er prosjektet bærekraftig med en miljøprofil, og vil i et større perspektiv også kunne bidra til reduksjon av den dramatiske avviklingen av gårdsbruk i Norge.
Seniorboliger deles inn i to ulike modeller; en servicemodell og en sameiemodell. Den første er utbyggerstyrt og kan inkludere helse- og omsorgstjenester. Den andre er sameiestyrt der beboerne kan velge å kjøpe inn tjenester på eget initiativ.
Blakstad Hovedgård tilbyr en tredje modell der gårdsdriften inngår som et tilbud og knutepunkt. De fleste andre seniorboliger tilbyr mindre boenheter og relativt store fellesarealer. Det unike på Blakstad Hovedgård vil utearealene representere det største fellesrommet.

Seniorsakens boligutvalg skal ivareta interessene til sine medlemmer spesielt, og seniorer generelt. Det er derfor viktig å følge, og om mulig påvirke utviklingen på seniorbolig-området, slik at det som bygges i størst mulig grad balanserer seniorenes, lokalsamfunnets og investorenes behov.

Vi mener Trygve Præsttuns visjoner oppfyller alle disse kravene.

Seniorsaken er i ferd med å starte opp et lokallag i Asker og Seniorsakens boligutvalg vil følge boligprosjektet på Blakstad Gård videre, og ser frem til at det går inn i en ny fase.

Med vennlig hilsen Christin Engelstad

The Norwegian Senior Citizens Association
Christin Engelstad
Informasjonssjef /redaktør
Mob: (+47) 905 97 554
E-mail: info@seniorsaken.no


«Tilbake