Gardsutvikling

Nyheter

Tips en venn Skriv ut

Vil åpne gården for pensjonister

I tillegg til hester og sauer kunne Stein Øxseth på Blakstad hovedgård tenke seg å ha noen pensjonister på tunet. Det er en over 20 år gammel idé fra bedriftsutvikler Trygve Præsttun på Båstad som har konkretisert seg i et forslag til kommuneplanen i Asker. Planen omfatter en reguleringsendring for 4,6 mål på Blakstad hovedgård, til boliger for eldre.


Image
For over 20 år siden fikk Trygve Præsttun (t.v.) ideen om at det vil bli finfin pensjonisttilværelse hvis man bor på gård. Nå har Stein Øxseth på Blakstad hovedgård arbeidet ideen inn i et forslag til kommuneplanen. Foto: Dag Tufte«Jeg vil bli gammel på Blakstad hovedgård».

Altfor mange eldreboliger som bygges blir «bunkere» som legger opp til isolasjon med påfølgende passivitet. Man blir pleietrengende og kostbar for samfunnet tidligere enn man må. En stor del av dagens pensjonister er friske og trenger aktivitet både fysisk og sosialt, forklarer Trygve Præsttun (76).

Fellesskap og aktivitet
Tanken er at leiligheter for eldre legges til gårdsbruk, for å stimulere til fellesskap og aktiviteter. Her er det i hvert fall liv, og mer vil det forhåpentligvis bli med kafé og servering, sier Øxseth om gården han driver med ridesenter og sauehold i tillegg til jordbruk.

Planen er i tråd med Blakstad hovedgårds tradisjon.

Her har det vært både gamlehjem, sanatorium og pensjonat på 1800-og 1900-tallet. Eldreboliger er i gårdens ånd, men det er også et tiltak for å sikre økonomien. Vi har søkt om omregulering for 4,6 mål i en bratt skråning av de omtrent 150 målene som utgjør gården. For selve gårdsdriften gir ikke dette prosjektet noe begrensning overhodet, sier Øxseth. Tvert i mot vil dette gi tilgang til mennesker som ønsker å bidra i gårdens manage ulike aktiviteter og arbeidsoppgaver. I tillegg er dette med på å sikre gårdens intektsgrunnlag i et langsiktig perspektiv.

Kan hjelpe bonden
Præstun ser for seg at boligene bygges slik at man får en naturlig samlingsplass, og vil ha aktiviteter som grønnsaksdyrking og hagearbeid, i tillegg til at beboerne kan hjelpe bonden hvis de ønsker. Han innrømmer at det ligger en viss nostalgi bak forslaget.

Under krigen måtte vi flytte et par år ut på gård, og der fikk jeg som guttunge gjøre samme arbeid som voksne. Det er et kjært barndomsminne. Samtidig er jeg som bedriftsutvikler opptatt av økonomien til en bedrift. I denne sammenhengen er bedriften et gårdsbruk. Så jeg tok kontakt med Øxseth på Blakstad og traff rette mann på første forsøk, forteller Præsttun.

Når Øxseth legger forslaget frem i rulleringen av kommuneplanen, er det under henvisning til eldrebølgen kommunen står overfor.

Spare penger
Jeg tror samfunnet kan spare på en slik løsning ved å holde eldre friske lenger. Det er et tiltak for eldre som har penger til å kjøpe seg en tilpasset bolig og skal ikke belaste det offentlige, forklarer Præsttun.

De er ikke bestemt hvor mange boliger som skal byggs. Det bør være stort nok til at man føler fellesskap og ikke så stort at man blir anonym, mener Præsttun. Foreløpig er dette et innspill til kommuneplanen, og det er mengder med detaljer vi ikke har på plass. Vi kan bare håpe at kommunens administrasjon og politikere er enige med oss i at dette er en god idé, sier Øxseth.

Artikkelen er klippet fra:
http://www.budstikka.no/nyheter/vil-apne-garden-for-pensjonister-1.7856084


«Tilbake